Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Mặt bằng 9 Tòa nhà tập th�� Goldmark City - 136 Hồ Tùng Mậu

Mặt Bằng 9 Tòa cư xá Goldmark City

mặt bằng cư xá Goldmark City

Mọi người   click  trực tiếp vào từng   TIÊU ĐỀ  ở   DƯỚI  để được xem chi tiết mặt bằng từng Tòa

Chung Cư Goldmark City    Mặt Bằng cư xá Goldmark City TÒA 101

Chung Cư Goldmark City    Mặt Bằng cư xá Goldmark City TÒA 102

Chung Cư Goldmark City    Mặt Bằng cư xá Goldmark City TÒA 103

Chung Cư Goldmark City    Mặt Bằng cư xá Goldmark City TÒA 104