Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

MẶT BẰNG cư xá HELIOS TOWER - 75 TAM TRINH

MẶT BẰNG chung cư HELIOS TOWER - 75 TAM TRINH

CHUNG CƯ HELIOS TOWER


CHUNG CƯ HELIOS TOWER

CHUNG CƯ HELIOS TOWER

CHUNG CƯ HELIOS TOWER

CHUNG CƯ HELIOS TOWER

CHUNG CƯ HELIOS TOWER

CHUNG CƯ HELIOS TOWERCHUNG CƯ HELIOS TOWER

CHUNG CƯ HELIOS TOWER

CHUNG CƯ HELIOS TOWER

CHUNG CƯ HELIOS TOWER

CHUNG CƯ HELIOS TOWER