Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

MẶT BẰNG nhà tập thể Goldmark City – Tòa 101

Mặt Bằng nhà tập thể Goldmark City – Tòa 101
Chung Cư Goldmark City – Tòa 101
Mặt Bằng tiêu biểu

Chung Cư Goldmark City – Tòa 101
Tổng Thể đề án

Chung Cư Goldmark City – Tòa 101
Mặt Bằng tiêu biểu

Chung Cư Goldmark City – Tòa 101
Căn Hộ 105 M2
Chung Cư Goldmark City – Tòa 101
Căn Hộ 161 M2

Chung Cư Goldmark City – Tòa 101
Căn Hộ 133 M2

Chung Cư Goldmark City – Tòa 101
Căn Hộ 128 M2

Chung Cư Goldmark City – Tòa 101
Căn Hộ 113 M2

Chung Cư Goldmark City – Tòa 101
Căn Hộ 161 M2

Chung Cư Goldmark City – Tòa 101
Căn Hộ 114 M2